trende

Hücum Terapisi

Anasayfa » Hizmetlerimiz » Hücum Terapisi

Hücum Terapisi

Yüzyıllar boyunca insanların yaşamış olduğu ruhsal sıkıntılara çözümler aranmıştır. Bunlar kimi zaman geleneksel yöntemler ile kimi zaman ise bilimsel yöntemler ile olmuştur. Bilimsel açıdan baktığımızda ise son yüzyılda gelişmekte olan psikoterapi ekolleri gelişimini sürdürmektedir. Freud ile başlayan psikoterapi süreci daha sonrasında insanların yapı, karakter ve mizaçlarına göre değişimler göstermiş ve farklı psikoterapi ekollerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüz de 400 aşkın psikoterapi ekolü bulunmaktadır.

Bunların bir kısmı daha semptomu ortadan kaldırmak için uygulanan ekoller bir kısmı ise semptomun köküne inen terapi ekolleridir. Bu noktada Dr. Tahir Özakkaş’ın geliştirmiş olduğu hücum terapisi,  semptomun arkasındaki temel yapıya odaklanan ve danışanı derinlemesine inceleyen bir psikoterapi modelidir.  Amaç, danışanı yeni edindiği sağlıklı davranış-duygu-düşünce kalıpları ile iletişim biçimlerinin yeni sorunlara/travmalara dayanıklı hale getirmektir.

Hücum Terapisi Hangi Aşamalardan Oluşur?

Hücum Terapisi 10-15 gün süren yoğunlaştırılmış bir tedavi planı içerir. Her biri 45 dakika süren 40 seanstan oluşmaktadır. Yapılandırılmış bir programdır. Her bir seansta yapılacaklar standardize edilmiştir. 

İlk on seansta danışanın hayat hikayesi derinlemesine araştırılır, incelenir ve bu hayat hikayesinin formülasyonu bütüncül psikoterapi bağlamında terapist tarafından yapılır. Bu süreçte danışan terapistten daha çok konuşur.

İkinci on seansta psikolojik ön eğitimin verildiği ve stratejilerin belirlendiği seanslardır. Psiko-eğitim dediğimiz bu süreçte insanın ruhsal gelişimi, ruhsal aygıt ve bilinçdışının işleyişi, savunma mekanizmaları vb. konularda danışana eğitim verilir. Terapist bu seanslarda danışandan daha çok konuşur. Amaç danışanın getirdiği problem hakkında bilgi sahibi olması ve iç görü kazanmasıdır.

Üçüncü on seansta tedavi yöntemleri ve stratejilerinin anlatıldığı seanslardır.

Dördüncü on seans ise öğrenilen tedavi stratejilerinin uygulamaya geçirildiği seanslardır.

Hücum tedavisinin hemen ardından altı ay – iki sene aralığında bir idame tedavisi öngörülmektedir. İdame terapisi önce haftada bir görüşmeler şeklinde sürerken sonrasında görüşme sıklığı azaltılarak iki haftada bir sonra ayda bir şeklinde sonlandırmaya doğru gider. Klinik tablonun şiddetine göre haftalık görüşmelerin sıklığı belirlenmekte, iyileşme belirtileri çoğaldıkça görüşme sıklığı azaltılmaktadır. Esas hedef ise altı ayın sonunda hastalığı tamamen sonlandırmaktır. Bu süreç bazı klinik tablolarda üç ay sürebilmektedir.

Neden Hücum Terapisi?

Hücum terapisi süreci, problemlerinden aşırı derecede rahatsız olan ve daha hızlı bir şekilde yol almak isteyen danışanlara özellikle il dışından veya yurtdışından geldiği için zamanı sınırlı olan danışanlara önerilmektedir. Kendisini derinlemesine tanımak ve yaşadığı sorunların arkasında işleyen mekanizmayı anlamak isteyen herkes için hücum terapisi tercih edilebilir. 

Hücum Terapisini Kimler Uygular?

Hücum terapisi, içerisinde birçok farklı ekol ve uygulamalarını içerdiği için hücum terapisi uygulamalarını bilen, bütüncül psikoterapi ekolünden geçmiş uzman bir psikoterapist tarafından uygulanması doğru olacaktır. 

Hücum Terapisi Online Uygulanabilir Mi?

Birçok uzman psikoterapist online terapinin hayatımıza girmesiyle birlikte terapi uygulamalarını online sürece adapte ve entegre etmiştir. Hücum terapisinde de online uygulamalar mevcut ve bu uygulamalardan oldukça güzel sonuçlar alınmaktadır. Hücum Terapi online süreci, terapist  ve danışan tarafından planlanır ve yürütülür.

https://psikolojibalat.com/randevu

Whatsapp
Psikoloji Balat
Psikoloji Balat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?