trende

Psikolojik Testler

Anasayfa » Hizmetlerimiz » Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik testler bireylerin davranış, duygu, gelişim gibi belirli bir özelliğini ölçmeye yarayan araçlardır. Testleri uygulamak uzmanlık gerektirmektedir. Bazı testler objektif sonuçlar verirken bazı testler kişinin iç dünyası hakkında ruh sağlığındaki uzmanlara yol gösterir. Bir uzman tarafından bireye uygulanan testler ve ölçeklerin sonuçları yorumlanabilir nitelikte olup, görüşme gözlemlerine ek olarak tanıya yönelik belirteç olabilir. Aşağıda bazı psikolojik testler detaylarıyla verilmiştir.

Çocuk Değerlendirme Testleri

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 0-6 yaş aralığındaki çocukların dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi, öz bakım becerileri gibi gelişimsel süreçlerine yönelik bilgi sağlanması ve değerlendirilebilmesi için uygulanan bir envanterdir.
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi: 36 ay ile 72 ay arasındaki çocukların motor gelişim, küçük kas gelişimi, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu gibi alanlardaki beceri gelişim aralıklarını saptamaya çalışan bir testtir.  Böylece çocuğun zorlandığı beceri alanları üzerine yoğunlaşılması ve geliştirilmesine olanak verilir.
 • Bender Gestalt Testi: 5-11 yaş aralığındaki çocukların görsel motor işlevini değerlendirmek için yararlanılan gelişimsel bir testtir. Bu test, çocuklardaki zeka geriliğini, organik beyin hasarlarını ve fonksiyon kaybını saptamak kullanılır.
 • Peabody Resim Kelime Testi: 2,5-18 yaş arasındaki bireylerin dil gelişimini ölçmek ve değerlendirmek amacı ile uygulanan bir testtir.
  • Beier Cümle Tamamlama Testi: 8-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Bireylerin duygu ve düşüncelerini anlamak amacıyla uygulanan bir testtir. Bu test ile elde edilen sonuç doğrultusunda bireylerin geçmiş, gelecek ve yeteneklerin yanı sıra okula, işe, ebeveynlere ve karşı cinse karşı tutumlar öğrenilebilir.
  • > Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 4-6 yaş aralığındaki çocukların okula hazır olup olmadıklarını (fizyolojik, çevresel ve zihinsel açıdan) tespit etmek amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuğun okula hazır olması ile ifade edilmek istenen, daha çok okulun gerektirdiği kurallara uyum sağlayabilmesi ve öğrenmeye yönelik hazır oluş durumudur.
 • Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üzeri çocuklara uygulanan bu test algı, dikkat ve tespit gibi hafıza fonksiyonların görsel belleği nasıl etkilediğini gösterir. Mekansal belleğin ölçüldüğü bu test şekilleri hafızada tutma becerisini değerlendirdiği gibi görsel belleğin algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilmesini de sağlamaktadır.
 • D2 Dikkat Testleri: 9 ila 60 yaşa arasına uygulanabilen test psikomotor hız ve performans düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Test uygulanan kişinin dikkat düzeyi ve dikkat düzeyini ne derecede koruyabildiği hakkında bilgi vermektedir. Testin tamamlanması için verilen süre 8 dakikadır. Bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir. 
 • Frankfurter Dikkat Testi: 5 ile 6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bir testtir.  Testin uygulandığı kişiye belirli bir süre verilerek farklı olanı (elma-armut) bulması istenir böylece dikkat seviyesi ölçülmeye çalışılır. Çocuğun dikkat hızı, elma ve armutu birbirinden ayırt edebilmesi, küçük kas becerilerini kullanma gibi alanlarda uzmana bilgi sağlamaktadır. 
 • Moxxo Dikkat Testi: MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve  yetişkinler için geliştirilmiş Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi objektif bir şekilde ölçen bir testtir. Test bilgisayar üzerinden online şekilde yapılmaktadır.
 • Resim Çizme Testleri: Çocuğun iç dünyasını yansıtan bir iletişim aracı olan resim çocukların dışarı gösteremediği duyguların dilidir. Bu nedenle, resim çizme testleri sayesinde çocuğun duygusal dünyalarını anlamak ve klinik görüşmelere katkı sağlamak hedeflenir.
 • Çocuklarda Tematik Algı Testi (CAT): Resimlerden oluşan test 3 yaş ile 10 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Resimler gösterilerek çocuğun algısı hakkında bilgi edinmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca kişilik, olgunluk seviyesi ve psikolojik durum açısından da bilgiler sunmaktadır. 
 • Lousia Duss Psikanalitik Öykü Testi: Çocukların sorunlarını tespit edebilmeyi hedefleyen bir testtir. 3-10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır. Testin içeriğinde on tane yarım bırakılmış öykü bulunmaktadır. Her öykünün bir teması vardır. Öyküler ilgili yaş aralığındaki çocukların ilgisini çekebilecek türden hazırlanmıştır. Test uygulanan kişiden yarım kalan hikayeleri tamamlaması istenmektedir. 

 

Yetişkin Değerlendirme Testleri

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Bireylerin kişilik özelliklerine yönelik objektif bilgiler sunan bir psikolojik kişilik testidir. 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilen bu test ruh sağlığına yönelik en çok kullanılan testtir. Bu testi uygulayan uzmanlar bireyin kişilik yapısı ve psikopatolojisini belirlemeyi amaçlar.
 • Tematik Algı Testi:   14-40 yaş arasındaki bireylere uygulanabilen bu test, uygulanacak bireyin kişiliğini ve dünyasını analiz etmek üzere danışana gösterip yorumlamasını istediği bir dizi kartı içeren görsel algı testidir.
 • Ruhsal Belirti Tarama Testi (SCL 90-R): Bireyin psikolojik sorunlarını ve sorunların şiddetini saptamak üzere uygulanan bir testtir. 17 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir. 90 maddeden oluşur. Uygulanan kişinin aldığı puan dağılımı tedavi planının oluşturulmasına yardımcı olur. 
 • Kısa Semptom Envanteri: Psikopatolojik değerlendirme yapmak amacıyla uygulanan bir ölçektir. İçerisinde bulunan 53 soru ile 5 psikolojik boyutu (depresyon, anksiyete, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite) değerlendirir.
 • Porteus Labirent Testi: Farklı zorluk seviyeleri içeren labirentlerden oluşan ve uygulaması yaklaşık 15-30 dakika arasında süren bu test ile zeka kapasitesini öngörebilmek amaçlanır. Sözsüz uygulanır ve bir performans testidir. Ayrıca nörolojik bozuklukların tanısında da yardımcı olabilmektedir. 
 • Pozitif Negatif Sendrom Ölçeği: Şizofreni tanısı alan bireylerin semptom şiddetini ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Uygulanması 45-50 dk sürmektedir. İsmini şizofrenideki pozitif ve negatif semptomlardan almaktadır. Pozitif semptomlar normal işlevlerde bozulma ve aşırılığı (halüsinsyonlar ve sanrı gibi) içerirken negatif sendromlar normal fonskiyonun azalması ya da kaybını (soyut düşüncede zorluk ve duygusal geri çekilme gibi) içermektedir. 
 • D2 Dikkat Testleri: 9 ila 60 yaşa arasına uygulanabilen test psikomotor hız ve performans düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Test uygulanan kişinin dikkat düzeyi ve dikkat düzeyini ne derecede koruyabildiği hakkında bilgi vermektedir. Testin tamamlanması için verilen süre 8 dakikadır. Bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir. 
 • Moxxo Dikkat Testi: MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve  yetişkinler için geliştirilmiş Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan dikkat eksikliği, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi objektif bir şekilde ölçen bir testtir. Test bilgisayar üzerinden online şekilde yapılmaktadır.
 • Beier Cümle Tamamlama Testi:  8-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanabildiği gibi 17 yaş ve üstü bireylere de uygulanabilen formu bulunmaktadır. Bireylerin duygu ve düşüncelerini anlamak amacıyla uygulanan bir testtir. Bu test ile elde edilen sonuç doğrultusunda danışanların geçmiş, gelecek ve yeteneklerin yanı sıra okula, işe, ebeveynlere ve karşı cinse karşı tutumlar öğrenilebilir.
 • Beck Anksiyete, Depresyon, Umutsuzluk Ölçekleri: Ölçekler birbirinden bağımsızdır. İlgili alanlardaki durumların düzeylerini ölçmek için Aaron Beck tarafından geliştirilmiştir. Örneğin Beck Depresyon Ölçeği depresyon düzeyini ölçmektedir. Uluslararası geçerliliği olan bir ölçektir. Tanı koymaktan çok tarama yapma amacı bulunmaktadır. Bireyin mevcut durumunu, tedavideki ilerleme derecesini ve ilgili sorunun gidişatını görebilmeyi sağlar. Beck Anksiyete ve Depresyon ölçeklerinin uygulanışı bireyin ölçeğin içinde bulunan sorulara son bir hafta içinde kendini nasıl hissettiğine göre dört seçenekten (hiç, hafif, orta, ciddi) birini seçmesiyle tamamlanmaktadır. Beck Umutsuzluk Ölçeğinde ise bireyin kendi düşüncelerine uygunluğuna göre ölçek maddelerine evet hayır seçeneklerinden birini seçmesiyle tamamlanır.

https://psikolojibalat.com/randevu

Whatsapp
Psikoloji Balat
Psikoloji Balat
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?